04/05/19  Tin của trường  64
Giao lưu Tiếng Anh Năm học 2018 - 2019
 22/04/19  Tin của trường  61
TRAO TẶNG ĐÀN GÀ KHĂN QUÀNG ĐỎ
 22/04/19  Tin của trường  68
Giao lưu tìm hiểu về giới tình và kỹ năng phòng, tránh xâm hại trẻ em
 10/04/19  Tin của trường  74
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TH TÂN PHÚ
 10/04/19  Tin của trường  82
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 22/12
 10/04/19  Tin của trường  56
HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG
Tiêu điểm