04/05/19  Tin của trường  96
Giao lưu Tiếng Anh Năm học 2018 - 2019
 22/04/19  Tin của trường  87
TRAO TẶNG ĐÀN GÀ KHĂN QUÀNG ĐỎ
 22/04/19  Tin của trường  89
Giao lưu tìm hiểu về giới tình và kỹ năng phòng, tránh xâm hại trẻ em
 10/04/19  Tin của trường  95
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG TH TÂN PHÚ
 10/04/19  Tin của trường  112
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 22/12
 10/04/19  Tin của trường  78
HỘI THI RUNG CHUÔNG VÀNG
Tiêu điểm